Termeni si conditii de utilizare a platformei GARDFORJAT.RO

Art 1. OPERATOR AL SITE-ULUI GARDFORJAT.RO ŞI DEFINIŢII
Website-ul Gardforjat.ro este operat de Vavvor Solutions SRL , Sucursala Galati. Vavvor Solutions este o companie înregistrată în Romania cu sediul principal înregistrat în Galati , strada Barbosi nr 49. Numărul de înregistrare al companiei: (VAT) RO 35541980 , inregistrata cu J17/151/2016.

Art 2. ACCESUL ŞI UTILIZAREA ACESTUI SITE
Prin accesare, căutare sau descărcarea oricărei părţi a acestui site sau a conţinutului său, sau trimiterea sau transferarea în acest site, sau orice altă utilizare a acestui site şi a conţinutului său, fie în calitate de Utilizator înregistrat fie ca vizitator neînregistrat, sunteţi de acord să respectaţi aceste Clauze, fără modificare (care constituie un contract între dumneavoastră şi Vavvor Solutions SRL ) şi toate legile relevante aplicabile.
Sunteţi de acord să nu accesaţi acest site prin nici un alt mijloc decât prin interfaţa pusă la dispoziţie de Vavvor Solutions SRL pentru utilizare în accesarea site-ului.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre aceste Clauze (sau oricare alte reguli, directive, etc.), vă este interzisă utilizarea acestui site.

Art 3. SCHIMBĂRI LA SITE ŞI ACESTE CLAUZE
Gardforjat.ro poate aduce îmbunătăţiri şi/sau schimbări la produsele, Serviciile, preţurile şi la alte conţinuturi ale site-ului (incluzând aceste Clauze) în orice moment cu sau fără notificare.
Gardforjat.ro poate oferi notificarea referitoare la schimbările acestor Clauze (sau altor conţinuturi ale Site-ului) prin afişarea notificărilor pe acest site sau prin alte mijloace de comunicare. Utilizatorii care accesează acest site după ce schimbările au fost trimise pe site sau comunicate prin altă modalitate, se vor supune acestor schimbări îndată ce astfel de notificări sau noi Clauze sunt trimise pe site, sau comunicate printr-o altă modalitate, chiar dacă Utilizatorul nu vizitează pagina în care sunt afişate schimbarile sau noile Clauze. De aceea este recomandată revizuirea frecventă a acestui site şi a acestor Clauze.

Art 4. UTILIZAREA PERMISĂ ŞI INTERZISĂ A ACESTUI SITE
Accesul la şi utilizarea acestui site, incluzând, descărcarea, reproducerea, afişarea, trimiterea şi publicarea: datelor, graficelor, imaginilor, fotografiilor şi conţinutului acestui site care a fost creat şi oferit direct de Gardforjat.ro sau de furnizorii subscrisei, este interzis cu excepţia cazului în care este permis în mod specific în aceste Clauze. Acest caz se referă la orice modalităţi, inclusiv cea electronică, mecanică, de fotocopiere, înregistrare, crearea unor lucrări derivate cu ajutorul programelor de editare de tip Photoshop sau un alt caz.
Gardforjat.ro oferă o permisiune limitată, netransferabilă, neexclusivă, revocabilă pentru Utilizator, de a accesa şi a utiliza personal, necomercial acest site şi vizualiza conţinutul acestui Site ca suport şi resursă de comunicaţie în scopuri specificate doar în acest site. Utilizatorul poate copia electronic şi tipări conţinutul Site-ului în aceste scopuri, cu condiţia ca toate notificările de drepturi de autor şi de proprietate să fie reţinute în conţinutul Site-ului.
Orice altă utilizare a conţinutului site-ului, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cele menţionate mai sus, modificare, distribuţie, transmisie, descărcare a conţinutului Site-ului , republicarea fără consimţământul scris anterior al Vavvor Solutions SRL – este interzisă (cu excepţia cazului în care o asemenea interdicţie este interzisă de legea aplicabilă). Fără limitare, permisiunea de folosire a conţinutului Site-ului nu include si interzice:
– revinderea sau folosirea comercială sau distribuirea conţinutului Site-ului- colectarea şi folosirea oricăror imagini de produse, grafica sau descrieri
– utilizarea derivativă a continutului acestui site prin editarea imaginilor produselor si folosirea acestora in scopuri comerciale.
– descărcarea sau copierea de imagini produse în beneficiul unui alt concurent in domeniu similar de confectii metalice
– orice folosire a evitării informaţiilor, roboţilor, sau o strângere de informaţii sau instrumente de extragere similară
– orice utilizare a conţinutului Site-ului pe orice alt site web, server sau mediu de calculatoare
Utilizatorul nu va folosi acest site sau Serviciile într-un mod care va încălca aceste Clauze (sau sensul lor) sau orice altă lege sau regulamente aplicabile (inclusiv pe acelea legate de folosirea reţelelor publice de comunicaţie) sau care produce sau poate produce orice afectare, întrerupere sau defecţiune a acestui site sau a Serviciilor. Utilizatorului îi este interzis să încerce să dobândească acces neautorizat la orice parte a acestui site. Utilizatorului îi este interzisă colectarea sau încercarea de a colecta informaţii referitoare la alte persoane prin intermediul acestui site.

Art 5. DREPTUL DE AUTOR- PROPRIETATEA ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
GARDFORJAT.RO nu transferă titlul nici unui alt conţinut de Site descărcat sau folosit de Utilizator. Conţinutul site-ului, inclusiv selecţia şi designul său sunt proprietatea Vavvor Solutions precum şi a furnizorilor de produse al acestuia şi este protejat de dreptul de autor şi de alte legi.
Orice folosire neautorizată sau copiere a conţinutului Site-ului, sau utilizarea conţinutului Site-ului care încalcă aceste Clauze (sau în sensul lor) poate încălca dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate şi statuturile civile şi penale. Utilizatorii nu vor folosi nici un conţinut al site-urilor (sau orice alt conţinut disponibil prin acest site) prin nici o modalitate ce ar putea încălca dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate.
Gardforjat.ro interzice transferarea conţinutului în care apar imagini de produs, grafica, bannere (statice sau în mişcare), lucrări literare sau artistice sau alte materiale protejate de legile de proprietate intelectuală (sau care pot încălca drepturile de proprietate intelectuală a altor persoane), cu excepţia cazului în care Utilizatorul deţine sau controlează drepturile exclusive în acest sens sau a primit toate acordurile necesare (pe care Utilizatorul le garantează în cazul în care un astfel de conţinut este transferat).

Art 6. LICENTE ÎNREGISTRATE GRAFICA
“Gard Forjat.ro” are licenta inregistrata pentru imaginile si grafica produselor din acest site .
Toate licentele înregistrate, logo-urile, adresele site-urilor web, numele produsului sau modelului sau derivaţii care descriu produsele Gardforjat sunt înregistrate şi/sau proprietatea Vavvor Solutions SRL.
Orice utilizare a imaginilor de pe acest site (cu excepţia celor autorizate special de VAVVOR SOLUTIONS SRL în scris) este strict interzisă.

Art 7. DIVERSE
Dacă orice dispoziţie a acestor Clauze nu se poate aplica, dispoziţia de neaplicare se va supune înlocuirii de către o dispoziţie valabilă, aplicabilă care se potriveşte cel mai bine cu intenţia dispoziţiei originale. Aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea dispoziţiilor rămase.
Angajaţii Gardforjat.ro şi agenţii de vanzari colaboratori nu sunt autorizaţi să modifice aceste Clauze. Nimic din ceea ce este spus de nici o persoană în domeniul vânzării sau serviciului clienţi din partea Gardforjat.ro nu trebuie înţeles ca o schimbare a acestor Clauze, sau ca o reprezentare autorizată, legală despre acest site sau natura sau calitatea produselor sau Serviciilor afişate sau un alt conţinut al site-ului.
Orice produs sau nume de companie menţionate în acest site pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor lor respectivi.
Cei care accesează acest site şi utilizează conţinutul site-ului şi/sau Serviciile au responsabilitatea de a respecta legea şi regulamentele aplicabile, inclusiv orice legi locale aplicabile.
Gardforjat.ro nu se obligă să reactualizeze conţinutului Site-ului si refuza orice obligaţie sau responsabilitate pentru eventuale greseli de ortografie sau omisiuni în conţinutul Site-ului Gardforjat.ro Orice decizii bazate pe datele cuprinse în conţinutul Site-ului (sau conţinutul de Utilizator) sunt responsabilitatea unică a Utilizatorului.
Acest site poate conţine referiri la produse de tip confectii metalice care pot fi sau nu pot fi pregătite şi disponibile într-o anumită regiune a tarii sau UE. Orice astfel de referire nu va fi considerată că sugerează sau garantează că orice astfel de produse din metal sau servicii vor fi disponibile oricând şi în orice ţară.
Gardforjat.ro nu va fi responsabilă, direct sau indirect, pentru daunele sau pierderi materiale ale altor clienti care in urma incheierii de contracte comerciale cu presupusi parteneri ale subscrisei , au suferit aceste daune.